Waluty
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
www.stilechic.pl


I. INFORMACJE OGÓLNE
 

1.Informacje o Sprzedawcy:

ESTILO

Krystian Rendak

Ul. Kościuszki 5

33-230 Szczucin

NIP: 8711697206

REGON: 121176461

tel.: 692902485

e-mail: 

stilechicsklep@gmail.com


2.Sklep internetowy www.stilechic.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pomocą sieci Internet.

3.Złożenie zamówienia oraz rejestracja są jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.Ceny produktów widoczne na stronach www.stilechic.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie na stronie.

6. Wszelkie oferowane produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych.

7.Potwierdzeniem zawarcia umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest dowód zakupu dostarczany przez Sprzedającego: paragon/faktura VAT. Konieczne do wystawienia faktury VAT jest poprawne wypełnienie formularza przez Kupującego, wszystkimi wymaganymi danymi.


II. ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie Sklepu. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych/prawdziwych danych osobowych.

2. Warunkiem koniecznym do dokonania zakupu w sklepie internetowym www.stilechic.pl jest podanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz e-mail)

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia w porozumieniu z Klientem, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

4.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest fizycznie dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku wyboru opcji zapłaty – „Przedpłata” - warunkiem realizacji Zamówienia jest całkowita zapłata wartości Zamówienia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta.  

5. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

6.Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera lub dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.


III. REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącego rękojmi za wady.

2. Kupujący zgłaszając reklamację powinien czytelnie wypełnić formularz reklamacji, dostępny pod adresem stilechicsklep@gmail.com

po czym odesłać go razem z towarem i dowodem potwierdzającym zakup (np. faktura, paragon) na adres:

Estilo

Krystian Rendak

Ul. Kościuszki 61

33-230 Szczucin
Z wyraźnym dopiskiem REKLAMACJA

3. W wypadku gdy sprzedany towar ma wadę, Kupujący może według własnego wyboru:

a)    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad


4. Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany towar w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producentaIV. ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Estilo Krystian Rendak, ul. Kościuszki 61, 33-230 Szczucin, e-mail: stilechicsklep@gmail.com, numer telefonu 692902485. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy (formularz zwrotu) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy (na przykład pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy

5.1. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.2. Zwracane produkty proszę odesłać na adres:

 Krystian Rendak

Ul. Kościuszki 61

33-230 Szczucin, z dopiskiem ZWROT

Nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5.3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


V. DANE OSOBOWE

1. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień przez Sklep oraz jeśli Klient wyraził osobną zgodę – w celu informowania (w formie newslettera) o nowych promocjach, produktach oraz usługach oferowanych przez sklep www.stilechic.pl

3. Klient ma prawo do swobodnego wglądu, poprawienia swoich danych, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z poniższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827),

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl